กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

 • 15000 บาท
 • 16-25% ต่อปี
 • ไม่เกิน 60 เดือน

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ กับสินเชื่อเงินฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 2566, 2023

 

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ กับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีไว้ให้บริการสำหรับทั้งที่เป็นลูกค้ารายเก่า ที่มีเงินฝากหรือบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว หรือลูกค้ารายใหม่ ที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่ใช้ก็ได้ โดยเมื่อได้วงเงินสินเชื่อแล้ว สามารถจะกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ หรือกดเงินฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีได้แบบง่ายๆเลย

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพกับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกรุงเทพ 2566, 2023

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เป็นวงเงินอเนกประสงค์ที่ลูกค้าสามารถจะนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งจะเน้นให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ หรือหน่วยงานของลูกค้าได้เข้าร่วมโครงการ MOU กับธนาคารกรุงเทพ โดยจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 16% – 23% ต่อปี และวงเงินที่อนุมัติให้ได้ไม่เกิน 5 เท่าแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และจะมีระยะเวลาในการชำระคืนแบบลดต้นลดดอก ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

เป็นสินเชื่อหรือวงเงินพร้อมใช้ ซึ่’วงเงินที่ได้จะอยู่ที่ 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท และไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 18% – 24% ต่อปี ในส่วนของการชำระคืนสามารถจะชำระขั้นต่ำได้ที่ 5% แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท สำหรับการสมัครกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จะไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากให้กลายเป็นสินเชื่อพร้อมใช้ หรือเพื่อยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน หรือยืมเงินด่วนตอนนี้ให้เข้าบัญชีได้ง่ายๆ โดยธนาคารกรุงเทพเงินด่วนจะให้วงเงินถึง 100% ของเงินฝากที่มี และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี โดยที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ โดยคุณสมบัติคือผู้กู้จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ โดยเงื่อนไขในการคิดดอกเบี้ยจะมี 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีที่ใช้เงินฝากสะสมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบัน และบวกเพิ่มอีก 1.75% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 • กรณีที่ใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และบวกเพิ่มอีก 2% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก

แหล่งกู้เงินด่วน

dolfin wallet

 • 7,500 บาท
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

บัตรเครดิต uob

 • 15000 บาท
 • ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • ไม่เกิน 36 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่