บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิตอิออน

 • 15000 บาท
 • 16-19% ต่อปี
 • ไม่เกิน 18 เดือน

สมัครบัตรเครดิตอิออน สินเชื่อยัวร์ แคช มีเงื่อนไข และใช้เอกสารอะไรบ้าง 2023

 

บัตรเครดิตอิออน หรือบัตร aeon ที่คนส่วนใหญ่ หรือผู้ที่มีรายได้น้อย จนถึงปานกลางจะสมัครไว้ เพื่อใช้ในการผ่อนสินค้า จนรวมไปถึงสินเชื่อยัวร์ แคช สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไว้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยปัจจุบันนี้สามารถจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ aeon และสมัครผ่านทางแอพพลิเคชั่น  AEON THAI MOBILE

สมัครบัตร aeon สินเชื่อยัวร์ แคช และบัตรเครดิตอิออน 2023

บัตรเครดิตอิออน กับ ยัวร์ แคช

บัตรเครดิตอิออน กับสินเชื่อยัวร์ แคช ต่างกันตรงที่ยัวร์ แคช คือ บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนโดยที่จะต้องใช้คู่กับบัตรบัตรสมาชิกอิออน ซึ่งในที่นี้ลูกค้าจะได้รับเป็นบัตรสมาชิกในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางแอพพลิเคชันบนมือถือ ที่สามารถจะรองรับได้กับระบบของบริษัท ( AEON THAI MOBILE Application)  และสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้บัตร เหมือนกับแอพพลิเคชั่นของธนาคารทั่วไป

บัตรเครดิตอิออนกับวิธีการสมัครดิจิตอล ยัวร์ แคช ที่สาขาของ aeon

 • กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
 • บริษัทตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบ
 • หากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครจะได้รับ SMS แจ้งผลการอนุมัติเพื่อนำมาติดต่อสาขาของอิออนเพื่อเปิดใช้บริการดิจิตอล ยัวร์แคช
 • ผู้สมัครยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนดที่สาขาของอิออน

บัตรเครดิตอิออนกับวิธีการเปิดใช้งานผ่าน AEON THAI MOBILE Application

 

 • เลือกเมนู เปิดใช้งานดิจิตอล ยัวร์ แคช
 • ให้กรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 • จะมีข้อความแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการอิออนโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์ อ่านข้อความและกดปุ่ม ยอมรับ
 • หน้าจอจะแสดงหมายเลขบัตรสมาชิกของลูกค้ากดปุ่ม ยอมรับ และเปิดใช้งาน
 • ให้ตั้งรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานดิจิตอล ยัวร์ แคช และเพื่อเป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน AEON THAI MOBILE Application.ในครั้งต่อๆไป

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน ยัวร์ แคช

 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • และจะต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน โดยจะต้องผ่านการทำงานมาแล้วมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เขตการให้บริการของ aeon ด้วย

บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค

บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค วีซ่า, มาสเตอร์การ์ดและเจซีบี สำหรับทุกๆการใช้จ่ายผ่านบัตร เหรือใช้แทนเงินสด และเพื่อสะสมคะแนน และรวมไปถึงการได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต สำหรับคะแนนที่สะสม เพื่อนำใช้ในการแลกของรางวัลต่างๆหรือเพื่อเป็นเงินคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าเอง

สมัครสินเชื่อ ยัวร์ แคช บัตรเครดิตอิออนใช้ เอกสาร อะไร บ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด  หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • สำเนาบัญชีเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

แหล่งกู้เงินด่วน

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ

 • 15000 บาท
 • 7-16% ต่อปี
 • ไม่เกิน 10 เดือน

สินเชื่อ tmb

 • 20000 บาท
 • 17-25% ต่อปี
 • 12-60 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่