ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 • 30000 บาท
 • 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 24 เดือน

สินเชื่อออมสินลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท 2566, 2023

 

ธนาคารออมสินยังคงปล่อยสินเชื่อออมสิน โดยล่าสุดได้เปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท โดยสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้เปิดบัญชีเงินฝาก และยื่นเรื่องของใช้แอพฯกับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว หรือหากใครที่ตรวจเช็คคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่ามีโอกาสผ่าน สามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารออมสิน เพื่อเปิดบัญชี และขอใช้แอพฯได้

สินเชื่อออมสินลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท 2566, 2023

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทที่เปิดให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี และให้ปลอดการชำระเงินต้นสำหรับใน 6 เดือนแรก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% ต่อเดือน โดยคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนออมสิน 10,000 บาท มีดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ในการลงทะเบียนออมสินไม่ต้องบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอพฯ

 1. ให้ลูกค้าเข้าที่แอพพลิเคชั่น MyMo ในมือถือที่ได้ลงทะเบียนตามปกติ
 2. เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

 

3. ให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป     

4. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดสินเชื่อในการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

5. หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ธนาคารออมสินสามารถจะให้ขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

6. หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขให้ครบทุกหน้า เพื่อยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล จากนั้นให้กดยินยอม และยืนยัน ต่อไป

7. ให้ทำการกดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรกที่ของใช้แอพฯ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

8. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ทำหาร Save เก็บไว้ได้ ก็เป็นอันจบขั้นตอน จากนั้นเพียงรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือสามารถจะเช็คข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทกับเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 กี่วัน

สำหรับการตรวจสอบว่า ตนเองผ่านการอนุมัติสิทธิ์หรือไม่นั้น สามารถได้ เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินจากนั้นกด ตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยจะต้องใช้ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

โดยปกติการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทตามระบบการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอีกหลายๆปัจจัยอีกด้วย เช่นสาขาธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนออนไลน์ไป มีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเท่าไร และยังรวมไปถึงในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการยื่น จะต้องมีการตรวจสอบ และรวบรวมให้ครบก่อนทำการยื่น จะได้รับการพิจารณาได้เร็วขึ้น

แหล่งกู้เงินด่วน

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ

 • 15000 บาท
 • 9.99-25% ต่อปี
 • ไม่เกิน 72 เดือน

ยืมเงินais

 • ไม่กำหนด
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • 1-3 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่