สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 • 9000 บาท
 • 1.00% ต่อเดือน
 • 36-120 เดือน

สินเชื่อประชาชนสุขใจกับโครงการให้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจ 2566 

 

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2566 หรือสินเชื่อประชาชนออมสิน ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเพื่อจะช่วย เสริมสภาพคล่องทางด้านการ อยู่อาศัย การใช้จ่ายในสินค้าอุปโภค หรือบริโภคต่างๆ รวมไปถึงการใช้หมุนเวียนในการทำกิจการทั้งรายย่อย หรือในบริษัทที่ต้องการจะขยายกิจการ เป็นบริการสินเชื่อฉุกเฉินออมสินซึ่งก็จะมีวงเงินสินเชื่อต่างๆเริ่มต้นที่ 10000 บาท 50000 บาท ตามเงื่อนไขในแต่ละวัตถุประสงค์ของสินเชื่อนั้นๆ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2566 ที่เปิดให้สมัคร มีสินเชื่ออะไรบ้าง 

สินเชื่อประชาชนสุขใจ 2566 สินเชื่อประชาชนสุขใจออมสินปรับโครงสร้างหนี้

สินเชื่อประชาชนออมสิน เป็นสินเชื่อสำหรับลูกหนี้รายย่อย เพื่อทำการรวมหนี้ ทั้งสินเชื่อบ้านที่ไม่มีการค้างชำระเกินกว่า 90 วัน และสินเชื่อและบัตรเครดิตอื่นๆทั้งที่กำลังจะเป็นหนี้เสีย หรือยังจ่ายได้ปกติ โดยเป็นการช่วยให้ผ่อนได้ในยอดเงินที่น้อยลง และดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้ในแต่ละเดือนมีเงินเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น โดยเงื่อนไขที่ผู้กู้จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ หนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินที่มีการค้างชำระจะต้องมียอดรวมไม่เกิน ส่วนต่างของยอดเงินที่ผ่อนชำระไปแล้วของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ กับสินเชื่อประชาชนออมสิน 50000 บาท 2566

เป็นสินเชื่อที่ให้กู้ได้ตั้งแต่ 10000 – 50000 บาทสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยจะให้มีการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อออมสินประชาชนสุขใจผ่านแอพ MyMo และในการสมัครไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน และยื่นเอกสารในการขอสมัครแอพออมสิน จะเห็นได้ว่าเพียงแค่มีแอพ Mymo ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ออมสินได้

 • อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ 50000 บาท และจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ ไม่เกิน 3 ปี  
 • วงเงินสินเชื่อที่ 10000 บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% ต่อเดือน โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 2 ปี 

สำหรับสินเชื่อประชาชนสุขใจ ทั้งวงเงิน 10000 บาท และ 50000 บาทจะปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก หลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว

สินเชื่อประชาชนสุขใจ กับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อออมสินประชาชนสุขใจ เป็นการให้สมัครสินเชื่อ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้ในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยวงเงินสินเชื่อที่ให้ได้ไม่เกิน  300,000 บาท ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย สำหรับการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยวงเงินที่ได้จะอยู่ที่ 80% – 90% ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี สำหรับผู้สนใจสมัครสินเชื่อออมสินประชาชนสุขใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและจะต้องมีรายได้ที่มีความแน่นอน

แหล่งกู้เงินด่วน

บัตรเครดิต uob

 • 15000 บาท
 • ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • ไม่เกิน 36 เดือน

บัตรเครดิตซิตี้

 • 15000 บาท
 • ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • 4-12 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่