สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • มีรายได้ประจำ
 • 0.35% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

อัพเดตข้อมูลสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 2566

 

ธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 2023 ผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น MyMo โดยสินเชื่อธนาคารออมสินเปิดให้บริการทั้งลูกค้าของธนาคารและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าดำเนินการ

โดยผู้ที่สนใจสินเชื่อออมสิน 10000 หรือสินเชื่อออมสิน 50000 สามารถศึกษาข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัตรของผู้กู้ได้ตามรายละเอียดของสินเชื่อแนะนำในปี 2023 2 รายการ ดังต่อไปนี้

 

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อออนไลน์อันดับต้นๆที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน 

นอกจากนี้ สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากยังเป็นสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินที่สามารถสมัครได้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo และนี่คือ 3 จุดเด่นของสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินตัวนี้

 1. ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ – ผู้ที่สนใจต้องการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ตัวนี้ สามารถสมัครและลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินก้อนได้ง่ายขึ้น
 2. ดอกเบี้ยต่ำ – สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ด้วยดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน ทำให้ประชาชนทั่วไปจำนวนมากให้ความสนใจและสมัครสินเชื่อออนไลน์ตัวนี้
 3. ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก – สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จะไม่ต้องชำระเงินกู้นานถึง 6 เดือน ออกแบบมาเพื่อผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินและต้องการเงินด่วนอย่างแท้จริง

 

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน – สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อในโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อนำเงินไปเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนและชำระหนี้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้ไม่เกินรายละ 2 แสนบาท

ซึ่งผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นผู้ผลิตสินค้ารายย่อย หรือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น โดยสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อแบบต้องใช้หลักประกัน สามารถใช้ได้ทั้งบุคคลค้ำประกันและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ใช้บุคคลค้ำประกันผู้ค้ำประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้ และไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน 

2. ใช้สินทรัพย์ค้ำประกันสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด, และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

แหล่งกู้เงินด่วน

บัตรเครดิตออมสิน

 • 15000 บาท
 • ไม่เกิน 16% ต่อปี
 • 6 เดือน

ลงทะเบียนธกส 10000

 • ไม่กำหนด
 • 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่เกิน 30 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่