เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566

 • ไม่กำหนด
 • 4% ต่อปี
 • 12-18 เดือน

เงื่อนไขต่างๆของเงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 และ baac family ธกสลงทะเบียน

 

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 เป็นโครงการสินเชื่อเงินด่วนทันใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน หรือแม้กระทั่งจำไปหมุนเยนในกิจการของตัวเอง หรือสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นในการทำธุรกิจเล็กๆ ซึ่งในทุกๆสินเชื่อ ธกส 2566 สามารถจะทำการสมัครหรือลงทะเบียนธกส 50000 บาท สาขาธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 และสินเชื่อ ธกส 2566 อื่นที่น่าสนใจ

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับสินเชื่อ A-Cash เงินด่วน ธกส 50000 บาท

เป็นสินเชื่อเงินด่วน ธกส 50000 บาทที่อนุมัติไว และลูกค้าของธนาคาร ธกส ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะให้วงเงินที่อนุมัติให้ได้ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย โดยจมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 1 ปี โดยจะต้องบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

 • คุณสมบัติของผู้กู้เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 สินเชื่อ A-Cash
 • ต้องเป็นลูกค้าธนาคาร ธกส เดิม และเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
 • ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ในวันที่ทำการยื่นเรื่องกู้เงิน ธ.ก.ส 50000 บาท
 • จะต้องไม่เป็นลูกค้าที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับสินเชื่อสีเขียว

เป็นโครงการหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และส่งเสริมในการประกอบอาชีพ เกษตรกรและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ และศิลปวัฒนธรรมหรือตามวิถีชุมชน ซึ่งต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนก โดยวงเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และมีเวลาในการชำระคืนสำหรับเป็นรายจ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 – 18 เดือน และเป็นการลงทุนชะรคืนได้ไม่เกิน 15 ปี 

 • คุณสมบัติของผู้กู้เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับสินเชื่อสีเขียว
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกร
 • เป็นผู้ประกอบการแบบนิติบุคคล
 • เป็นองค์กรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มอาชีพเกษตรกร หรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566 กับสินเชื่อผู้มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วน และมีเงินฝากอยู่แล้วกับธนาคาร ธ.ก.ส. หรือเพียงมีสลากออมทรัพย์ ก็สามารถจะขอกู้เงินได้ โดยวงเงินที่จะได้ขั้นต่ำที่ 10,000 บาท และจะได้ไม่เกิน 90% ของจำนวนเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่มีอยู่ โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากและ บวกเพิ่มอีก 2% ต่อปี ในระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

baac family ธกสลงทะเบียน เงินด่วน ธกส 50000 ปี 2566

กรณีที่เป็นลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส. อยู่แล้ว สามารถจะเข้าไปที่ BAAC Famlily ได้ หรือแอดไลน์@baacfamily เพื่อเข้าใช้งานได้เลย ซึ่งในการกรอกรายละเอียดในการขอสินเชื่อนั้น จะแบ่งออกเป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม และลูกค้า ธ.ก.ส. ใหม่ ซึ่งข้อมูลที่จะต้องกรอกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยการพิจาณาก็จะเกณฑ์การพิจารณาไม่แต่กต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนของธนาคาร ธ.ก.ส. ด้วย

แหล่งกู้เงินด่วน

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

 • 15000 บาท
 • 16-25% ต่อปี
 • ไม่เกิน 60 เดือน

บัตรเครดิต ktc

 • 15000 บาท
 • 15-18% ต่อปี
 • 3/6/10 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่