แหล่งกู้เงินโควิดพร้อมวิธีขอสมัครออนไลน์กับธนาคารปล่อยเงินกู้โควิดกับสินเชื่อเงินด่วนโควิด (อัพเดทวันนี้)

กู้เงินโควิด กับแหล่งสินเชื่อเงินด่วนโควิดและธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด 2564, 2021

 

ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งทำให้มีหลายสถาบัน โดยเฉพาะธนาคารประชาชนที่เป็นธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด ให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสขอกู้เงินโควิด ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถจะสมัครขอกู้เงินช่วงโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วทันต่อความจำเป็นที่จะต้องใช้

สมัครขอกู้เงินโควิด ออนไลน์ กับธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด 2564, 2021

กู้เงินโควิด กับ Line BK ธนาคารออนไลน์ ธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด

ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็น  Social Banking รายแรกของไทย โดยสามารถจะทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่นการ ฝาก โอน ถอน และการขอสินเชื่อหรือเงินด่วนโควิด โดยมีจุดที่น่าสนใจ คือ อนุมัติไวมาก รู้ผลทันที และกรณีที่เป็นรายได้ไม่แน่นอนต่อเดือนก็สามารถจะขอกู้เงินโควิดได้ 

และจากการพยายามจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆทำให้พบว่า 30% ของผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินด่วนโควิด เป็นกลุ่มคนที่ยังำม่เคยมีสินชื่อเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้อื่นๆ ถือได้ว่าเป็นการตอบรับกับนโยบายของ LINE BK ที่จะพยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้ทั่วถึง

กู้เงินโควิด กับ Dolfin Money 

เป็นแอพดอลฟินมันนี่ หรือกระเป๋าตังออนไลน์ ที่ได้ความร่วมมือจาก 2 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด ที่เปิดตัวทางด้านสินเชื่อ และให้ขอสินเชื่อเงินด่วนโควิด โดยจะเป็นสินเชื่อหรือวงเงินพร้อมใช้ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใน 5 นาที

กู้เงินโควิด กับเงินทันเด้อ 

ดำเนินงานโดยบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเงินทันเด้อนั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการได้ โดยเป็นสินเชื่อตั้งหลัก และให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาท ด้วยดอกเบี้ยเพียง 2.75% ต่อเดือน และสามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 12 เดือน และเป็นการสินเชื่อเงินด่วนโควิดออนไลน์ และรับเงินโควิดได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากมีการอนุมัติ

  • คุณสมบัติผู้ขอกู้เงินโควิด
  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-57 ปี
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้จากงานประจำ หรืออาชีพอิสระ
  • ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่นๆ

กู้เงินโควิด กับ J Money 

เจมันนี่ ถูกดำเนินงานในเครือเจมาร์ท โดยให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเงินด่วนโควิด แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และสามารถจะขอสมัครผ่านแอปพลิเคชัน รวมไปถึงการยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดได้ 100%  โดยจะสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน  ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000  บาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยเริ่มต้นที่ 18% ต่อปี

  • เมื่อมีการอนุมัติจะโอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
  • จะต้องมีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
  • ผู้ขอกู้เงินโควิดจะต้องมีอายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์