แนะนำสินเชื่อ Non Bank ไม่เช็คบูโรให้กู้เงินยืมเงิน มีธนาคารอะไรบ้างที่ให้สินเชื่อไม่เช็คบูโร 2023

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร  กับ Non-Bank มีธนาคารอะไรบ้าง 2566, 2023

 

นอกจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อต่างๆ สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร จาก Non-Bank ต่างๆก็ยังมีบริการสินเชื่อให้บริการในส่วนของจังหวัดต่างๆ โดยไม่มีการเช็คบูโร และในปัจจุบันนี้ก็มี non bank สินเชื่อบ้าน โดยมีการอนุมัติสินเชื่อได้ไว ไม่ยุ่งยาก โดยจะมีการนัดเซ็นสัญญาที่สาขาตามที่ลูกค้าสะดวกที่สุด

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร ให้กู้เงิน Non-Bank มีธนาคารอะไรบ้าง 

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโรกับ เฮงลิสซิ่ง non bank สินเชื่อบ้าน 2566, 2023

 • สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร และให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • สามารถจะเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 84 เดือน
 • เป็นการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.7% ต่อเดือน
 • สำหรับผู้กู้เดิมที่มีสัญญาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นกับเฮงลิสซิ่ง สามารถจะขอ non bank สินเชื่อบ้าน รวมทุกสัญญาไม่เกิน 4 สัญญา
 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโรกับ เฮงลิสซิ่ง non bank สินเชื่อบ้าน 
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอ
 • ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนและมีความสามารถในการชำระหนี้
 • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และที่ตั้งของหลักทรัพย์  อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัดเปิดทำการ

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโรกับศักดิ์สยามสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

 • จะอนุมัติวงเงินให้สูงสุด 100,000 บาท
 •  ขอกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 •  สามารถจะเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน
 •  คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยไม่เกิน 33% ต่อปี
 •  ผู้กู้สามารถจะปิดบัญชีก่อนกำหนดได้และมีการลดดอกเบี้ยทั้งหมด
 • คุณสมบัติสินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโรกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี บริบูรณ์
 • มีการทำอาชีพ หรือมีกิจการเป็นของตนเอง
 • ต้องมีรูปภาพจาการประกอบอาชีพ หรือหากเป็นเกษตรต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกร

สินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร กับสินเชื่อทะเบียนรถ เมืองไทยแคปปิตอล

ผู้ที่จะกู้เงิน หรือสินเชื่อ non bank ไม่เช็คบูโร จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถและให้ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถไว้เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ และผู้กู้เงินยังสามารถจะใช้รถได้ตามปกติ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 17.98% ต่อปี หรือ 0.79% ต่อเดือน

 • สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
 • ให้กู้เงินได้ตั้งแต่ 3,000 – 100,000  บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 10 – 50 เดือน
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
 • ให้กู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 80 เดือน
 • สินเชื่อทะเบียนรถใช้เพื่อการเกษตร
 • ให้กู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 80 เดือน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง 2022, แอพเงินด่วน, เช็คสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่